logo QR Code logo

Mã QR của bạn

Hãy in sẵn mã QR này trên hóa đơn, tại quầy tính tiền, tích hợp trên website hoặc gửi cho khách hàng của bạn khi thanh toán.

Tên cửa hàng: CTTNHH TMDV TỔNG HỢP SONG NGUYỄN (2N MART)

Mô tả giao dịch: TT tien hang 2N MART.

Chia sẻ mã QR của bạn qua:

Thông tin liên hệ

Hãy để lại thông tin liên hệ để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn.

Gửi thông tin